Sala Safira

Safira A | 76 m2

Público: 70 personas | Escuela: 39 personas | "U": 24 personas | Banquete: 50 personas | Cóctel: 70 personas

Safira B | 76 m2

Público: 70 personas | Escuela: 39 personas | "U": 24 personas | Banquete: 50 personas | Cóctel: 70 personas

Safira A+B | 152 m2

Audiencia: 150 personas | Escuela: 100 personas | "U": 51 personas | Banquete: 100 personas | Cóctel: 150 personas

Para mas información contactenos:

*

*

*

*

*